Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe objawia się zauważalną zmianą w podejściu do wykonywanej pracy. Zamiast zadowolenia i przyjemności, które dotąd towarzyszyły pracy, pojawia się zmęczenie, wyczerpanie psychiczne…

Mózg i stres

Reakcja na stres jest zaprogramowana w mózgu od tysięcy lat. Pomagała naszym przodkom szybko reagować na zagrożenie w postaci lwa lub tygrysa. Odbiorcą sygnałów…

stres

Ewolucja wykształciła u człowieka reakcję stresową w odpowiedzi na zagrożenie fizyczne ze strony natury. Dzięki temu nasz praprzodek mógł szybko reagować na widok drapieżnika…