Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra – różnice

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra - różnice

Specjaliści zdrowia psychicznego dzielą się na trzy rodzaje: psycholog, psychoterapeuta i psychiatra. Każdy z nich dysponuje (omówionymi poniżej) innymi kompetencjami i umiejętnościami w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom z problemami natury psychicznej. Specjaliści mogą ze sobą współpracować w obrębie jednego pacjenta (klienta) – psychiatra oprócz leków może zaproponować dodatkowo kontakt z psychoterapeutą, psychoterapeuta może uznać za wskazane włączenie farmakoterapii i zaproponować wizytę u psychiatry.

 

Psycholog

Psychologiem jest osobą, która ukończyła wyższą uczelnię z tytułem magistra psychologii. Jest specjalistą posiadającym szeroką wiedzę na temat psychiki i zachowań człowieka oraz prowadzenia badań w tym zakresie.
Psycholog może wykonywać testy psychologiczne, wydawać opinie i orzeczenia psychologiczne, prowadzić szkolenia oraz poradnictwo (zawodowe, rodzinne).
Psycholog jest niezbędny, gdy potrzebna jest opinia psychologiczna, na przykład do leczenia psychiatrycznego lub neurologicznego, w szkole – w przypadku problemów z dzieckiem, dla ofiar przemocy, dla osób starających się o adopcję dziecka, w sprawach sądowych, w domach opieki społecznej i w wielu innych przypadkach.
Studia psychologiczne przygotowują do pracy w różnych specjalnościach, np. psychologia sportu, marketingu i zarządzania, społeczna, kliniczna.

Psycholog nie posiada uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

 

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta dysponuje uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii. Uprawnienia zaświadcza certyfikat, który uzyskał po odbyciu szkolenia podyplomowego w zakresie psychoterapii w certyfikowanym ośrodku psychoterapii. Szkolenie trwa przeważnie ok. 4 lata. Wiodące ośrodki szkolące psychoterapeutów reprezentują różne nurty, z których najważniejsze są: poznawczo-behawioralny, humanistyczny, systemowy, psychoanalityczny, psychodynamiczny.
Psychoterapeuta nie musi posiadać tytułu magistra psychologii, do szkolenia podyplomowego może przystąpić po ukończeniu innych studiów humanistycznych lub medycznych.
Do otrzymania dyplomu psychoterapeuty niezbędne jest odbycie własnej terapii, stażu oraz prowadzenie pacjentów pod okiem superwizora.
Psychoterapeuta jest specjalistą, który zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych (m.in. depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, uzależnienia) oraz innych problemów natury psychicznej, które utrudniają normalne funkcjonowanie. W tym celu używa metod i narzędzi właściwych dla nurtu psychoterapii, który reprezentuje.

 

Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją z psychiatrii. Posiada kompetencje i uprawnienia do stawiania diagnoz i leczenia zaburzeń oraz chorób psychicznych. W tym celu może stosować farmakoterapię, ma także uprawnienia do wystawiania zwolnień z pracy oraz skierowania na leczenie w szpitalu.
Psychiatra nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii, chyba że odbył szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii.
Psychiatrzy pracują na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach, w publicznych lub niepublicznych placówkach medycznych, mogą także prowadzić prywatną praktykę.