Sztuka słuchania

Sztuka słuchania

Słuchając drugiej osoby całym sobą, stwarzamy przestrzeń, w której czuje się ona w tym momencie najważniejsza. Pełna koncentracja i uwaga poświęcona rozmówcy pozwala niejako zatrzeć granice między dwoma światami i uwolnić niepowtarzalną energię.

Umiejętność uważnego słuchania jest niezwykle ważna w tworzeniu bliskich relacji w związku partnerskim lub przyjaźni. Jest również nieoceniona w kontaktach zawodowych.

Człowiek szybko wyczuwa, że druga osoba słucha go pobieżnie, bez zaangażowania. Czasem odbiera to tylko podświadomie. Wystarczy, że ktoś w rozmowie przegląda smartfona, przerywa w pół zdania, wykazuje pośpiech i niecierpliwość, jest bardziej zainteresowany tym, co zaraz sam powie. Również mowa ciała może sygnalizować, że rozmówca jest nieobecny, zaprzątnięty własnymi myślami.

Dzięki wzajemnemu uważnemu słuchaniu tworzy się w relacji zaufanie. Powstaje ono w sposób naturalny, gdy w słuchaniu nie pojawia się ocenianie. Słuchając bez oceniania przyjmujemy rozmówcę takim, jaki jest w danej chwili, odkładając na bok własne przekonania. Dzięki temu, nie będąc zagłuszonymi własnymi myślami i zastanawianiem się, co chcemy zaraz powiedzieć, możemy uważność skierować nie tylko na słowa, lecz także na ton głosu i mowę ciała, zyskując w ten sposób większą świadomość tego, co się dzieje w trakcie rozmowy, w jakim położeniu znajduje się druga osoba. Rozmówca może uzyskać potwierdzenie, że został dobrze wysłuchany, gdy krótko podsumujemy to, co usłyszeliśmy, bez wydawania osądów.

Uważne słuchanie pozwala na budowanie autentycznych relacji, rozwój empatii i lepsze rozumienie drugiego człowieka.